Wensvervulling

Als Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen streven we ernaar om elke wens zo magisch mogelijk te maken. Om alles in goede banen te leiden, hebben we een stappenplan ontwikkeld ter ondersteuning van onze vrijwilligers. Op deze pagina geven we U graag inzage in dit proces: van wensaanvraag tot het volbrengen van de wens.

1 De wensaanvraag Een wensaanvraag kan worden ingediend door familie, vrienden, verplegend personeel. Deze aanvraag kan aangeleverd worden via post, website of email.
Girl Laughing
2 Ouders op de hoogte brengen De ouders van het kind worden op de hoogte gebracht van de wensaanvraag. Zij beslissen of het wensproces kan gestart worden.
3 Opvragen medisch attest Na akkoord van de ouders wordt een medisch attest gevraagd aan de behandelende geneesheer. Hij formuleert een advies aan de hand van de huidige medische toestand van het kind. Daarvoor maakt hij gebruik van een lijst van levensbedreigende ziektes opgesteld door Make-A-Wish® International.
4 Medisch Advies comité Ons medisch advies comité bestaat uit professionals uit de medische wereld. Zij bekijken het advies van de behandelende arts en bepalen of het kind een wens zal krijgen.
5 Samenstelling wensteam Na de administratieve opstart wordt er binnen de provinciale kern een wensteam (2 of 3 vrijwilligers) samengesteld. De wensverantwoordelijke van het team is het directe aanspreekpunt voor de ouders en het wenskind. Het is dit team dat er voor zorgt dat de wens kan worden uitgevoerd.
6 Het eerste wensbezoek “Ding-dong”. Het wensteam brengt een eerste bezoek aan het wenskind om de allerliefste wens te achterhalen. Voor het kind is dit een bijzonder gesprek: een hartenwens prijsgeven aan een onbekende. Tijdens een uitgebreid interview willen de vrijwilligers eerst alles weten over de voorkeuren van het kind op het gebied van eten, muziek, hobby’s, idolen, etc. De belangrijkste vraag komt aan het eind: ‘Wat is je liefste wens?
7 De wens Het allerbelangrijkste: de wens. Het wensteam probeert deze te achterhalen en maakt na het gesprek een lijstje van 3 mogelijke wensen met op 1 de voorkeurwens. Idealiter zijn het 3 totaal verschillende wensen behorende tot één van de volgende categorieën: Ik wil ... zijn, Ik wil gaan naar..., Ik wil...hebben, Ik wil...ontmoeten
Princess
8 Goedkeuring wens Onze wenscoördinatoren bekijken de hartenwens van het kind. Ze stellen kritische vragen zoals ‘Is dit echt de hartenwens?’ en ‘Kunnen wij deze wens realiseren zoals het kind het verwacht of zelfs beter?’. Zij geven hun zegen aan het wensteam. De wensvervulling kan starten.
9 Organisatie wens Actie! Na het achterhalen van de hartenwens, gaat het wensteam aan de slag om de wens op een unieke, zorgvuldige en passende manier te vervullen. Hierbij wordt het hele wensgezin betrokken. We willen dat iedereen kan meegenieten. Ongeacht het soort wens of de complexiteit ervan, zorgt het wensteam ervoor dat het een onvergetelijke dag wordt.

De wensdag

Eindelijk breekt het moment aan! Al het harde werk van onze vrijwilligers wordt nu beloond, en het wenskind plukt daar de vruchten van. Bekijk hier enkele van de verhalen.

11 Dank aan onze sponsors Het is onmogelijk voor Make-A-Wish® Belgium- Vlaanderen om dit alles te realiseren zonder mensen die ons een warm hart toedragen. We willen hen dan ook op gepaste wijze bedanken door middel van een fotoverslag van de wensdag waaraan ze hebben bijgedragen.
12 Nabezoek Als afsluiter van de wens gaat het wensteam nog op nabezoek bij de familie om samen herinneringen op te halen aan de wensdag. Aan het wenskind wordt ook gevraagd om een verslagje te maken van zijn wens zoals hij/zij dit heeft beleefd. Deze verslagen verzamelen we in een wenskrant die driemaandelijks verschijnt en verspreid wordt onder alle wensgezinnen en sponsors. Zo kan iedereen (nogmaals) meegenieten.