Kind aanmelden

Ken jij een kind dat door ziekte een lastige periode doormaakt? Een kind dat het dubbel en dik verdient om zijn of haar droom werkelijkheid te zien worden? Vul dan hier alle gegevens zo nauwkeurig mogelijk in. Dan kunnen wij misschien wel aan de slag om de held die jullie kennen zijn/haar hartenwens waar te maken!

Let op, niet elk ziek kind komt in aanmerking voor een wensvervulling. Een kind moet in ieder geval aan een aantal basiscriteria voldoen, namelijk:

  • Het kind heeft een levensbedreigende ziekte. Hieronder verstaan wij:  een ziekte die leidt of kan leiden tot een beperking van de levensverwachting. Een kind met kanker, CF of Duchenne komt altijd in aanmerking.
  • Het kind woont of verblijft in Vlaanderen of Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
  • Het kind is minstens 3 jaar en heeft de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt op de datum van de wensaanvraag.
  • Het kind moet zelf zijn wens kunnen uiten.
  • Het kind heeft nog niet eerder een wens laten vervullen bij een soortgelijke organisatie.

Uw gegevens

Uw gegevens

Vraagteken

Het wenskind

Gegevens van het wenskind

Jongen
Meisje
Ster & Wolk

De familie

Gegevens van de familie

Ja
Nee
Familie

Medische gegevens

Medische gegevens

EHBO Koffer