Vriend van Make-A-Wish®

Vrienden van Make-A-Wish® zijn echte wensenvervullers die elke maand een kleine bijdrage storten. Op die manier zorgen zij ervoor dat er heel wat wensen in vervulling kunnen gaan.

Wilt u een echte vriend van Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen worden? Dat kan op twee manieren:

  • Download het invulformulier en stuur het ons op per post of per mail of breng het naar uw bank.
  • Vul onderstaand formulier in, zodat wij uw domiciliëring in orde kunnen maken.

Domiciliëring

Uw gegevens

Uw rekening

Bedrag en startdatum

Door invulling van dit digitaal mandaatformulier geeft u toestemming aan (A) Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen vzw met creditor id BE80ZZZ0441375140 een opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren en (B) uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen vzw.
U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een verzoek tot terugbetaling moet binnen de 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van uw rekening worden ingediend.
Bij uw bank kunt u informatie krijgen over uw rechten met betrekking tot dit mandaat.

Indien het totaal van uw giften 40 euro en meer per kalenderjaar bedraagt, ontvangt u een fiscaal attest in het volgende jaar.

Uw gegevens worden opgenomen in onze gegevensbank overeenkomstig de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kan uw gegevens inkijken en laten wijzigen.