FAQ

Wat doet Make-A-Wish®?

Make-A-Wish® is een vrijwilligersorganisatie die de allerliefste wens vervult van levensbedreigende zieke kinderen. Kinderen die minstens 3 jaar zijn en hun achttiende jaar nog niet hebben bereikt kunnen een wensaanvraag doen.

Wij geloven dan ook ten volle in de helende kracht van een wens. Een wens waar een stralende glimlach en de glinsterende ogen alles zeggen.
Kortom, een wens om hoop, kracht en vreugde te brengen.

Moet een kind terminaal ziek zijn alvorens in aanmerking te komen voor een wens bij Make-A-Wish®?

Een minderheid van onze wenskinderen is echter wel terminaal ziek en ook voor hen zetten we ons meer dan 100% in om zijn/haar allerliefste wens te verwezenlijken en een glimlach op zijn/haar gezicht te toveren.

Welke wensen zijn er mogelijk?

Het kan zo gek niet bedacht worden. Elke wens is mogelijk, doch een reis naar de maan is momenteel om praktisch redenen (nog) niet haalbaar. De wens van het kind wordt enkel begrensd door de fantasie van het wenskind zelf.

Mogelijke voorbeelden van wensen zijn:

Wie kan voor een kind met een levensbedreigende ziekte een wens aanvragen?

Iedereen kan een wens aanvraag voor een levensbedreigend kind. Niet alleen het kind, maar ook zijn ouders, familie, vrienden,… zelfs tot het ziekenhuis toe kan de wens aanvragen.

Op de website vindt u het aanvraagformulier dat dient ingevuld te worden. Nadat contact werd opgenomen met de ouders – wiens toestemming uiteraard altijd gegeven moet worden – zal vervolgens contact opgenomen worden met de behandelende arts. Op basis van zijn advies beslist het Medisch Advies Comité van Make-A-Wish® of het kind al dan niet in aanmerking komt voor een wens bij Make-A-Wish®.

Moet het wensgezin betalen voor een wens?

Uiteraard niet! Het wensgezin dient zich uitsluitend te laten meevoeren door de verbeelding van hun kind. Zij hoeven zich geen zorgen te maken omtrent de financiën rond een wens, noch rond de organisatie. Alles wordt volledig in handen genomen door Make-A-Wish®. Zo kan het gehele gezin ten volle genieten van het wensgebeuren.

Hoe lang duurt het voor een wens wordt vervuld?

In de meeste gevallen wordt getracht de wens te vervullen binnen een tijdspanne van enkele weken. Het is niet makkelijk om hier specifiek in te zijn aangezien het wensgebeuren afhangt van een aantal (externe) factoren. Sommige wensen worden uitgevoerd binnen een week, terwijl in andere gevallen het enkele maanden kan duren vooraleer de wens wordt verwezenlijkt.

Malafide verkoop

Make-A-Wish® distantieert zich uitdrukkelijk van deur-tot-deur-verkopen én tele-verkopers. Er wordt geen enkel bedrijf, organisatie of persoon de toestemming verleend om “steunpakketten” te verkopen ten voordele van Make-A-Wish®.
Gelieve ons te contacteren indien u werd aangesproken om dergelijke pakketten aan te kopen of indien u twijfels heeft over de echtheid van een bepaalde actie.
In het kader van acties waarbij onze naam en ons logo wordt gebruikt dienen bedrijven, organisaties of personen contact op te nemen met ons secretariaat.

Waar kan ik producten van Make-A-Wish® kopen?

Niet alleen via onze website kunt u onze goodies bestellen. Maar ook op diverse evenementen zijn medewerkers van Make-A-Wish® aanwezig met onze artikelen. U kunt hen herkennen aan hun Make-A-Wish® T-shirt en/of hemd en hun officiële badge.

Bedrijven, organisaties of personen die wel een actie voeren ten voordelen van Make-A-Wish® kunnen zich steeds legitimeren met een origineel document, ondertekend door ons. Aarzel zeker niet hiernaar te vragen.